ФИРМА ЕВРО ТРАНС ГД ЕООД отдава работни платформи (вишки) под наем. Предлагаме ви машини с различна работна височина. Ножични акумулаторни платформи, тип хармоника 6,8,10,12,14, много практични за вътрешно складова дейност. Работа в индустриални помещения и складове. Бели гуми, които осигуряват работа без следи по подовата настилка.

Контакти за отдаване на вишки под наем:

Тел: +359 877 06 44 55

e-mail: office@eurotransgroup-gd.com